Το “ΑΘΗΝΑ E.R.P.- Αγροτικά”  είναι μια παραθυρική (Windows) εφαρμογή που είναι ειδικά σχεδιασμένη  για εμπορικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις νωπών προϊόντων. Τα ιδιαίτερα αυτά επιχειρηματικά περιβάλλοντα έχουν εξειδικευμένες ανάγκες που η εφαρμογή καλύπτει πλήρως.

Έχει αναπτυχθεί με σύγχρονα εργαλεία προγραμματισμού, χρησιμοποιεί βάση δεδομένων SQL και αποτελεί την εξέλιξη μιας δραστηριότητας της επιχείρησής μας  με διάρκεια πάνω από 20 χρόνια.  Η  φιλικότητα στον χρήστη , η ευκολία στην εκμάθησητο προσαρμοζόμενο στις ανάγκες του χρήστη περιβάλλον, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της.

Σύντομη περιγραφή των ενοτήτων :

 • Πελάτες – Προμηθευτές

            – Εισπράξεις – πληρωμές

            – Επιταγές – εμβάσματα

            – Συμψηφισμοί πελατών με προμηθευτές

            – Ενιαία καρτέλα πελάτη προμηθευτή

            – Αναλυτικά – Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία

 • Αρχείο παραγωγών μελών

            – Αναλυτικά στοιχεία

            – Δηλώσεις προβλεπόμενης παραγωγής

            – Υπεύθυνες δηλώσεις προβλεπόμενης παραγωγής

            – Συγκριτικές καταστάσεις δηλώσεων – παραλαβών

 • Εκκαθαρίσεις Εσοδείας

            – Πλήρως προσαρμοζόμενες κρατήσεις

            – Δυνατότητα διαφορετικών τιμών ανά ημέρα-διάστημα-δελτίο-υλικά συσκ/σίας κλπ.

            – Αυτοματισμοί για την ενημέρωση των οικονομικών κυκλωμάτων της   εφαρμογής

            – Παραγωγή αρχείων για πληρωμή από τράπεζα

 • Εξειδικευμένο κύκλωμα παραλαβών

            – Μικτά κιλά , απόβαρα οχήματος  , υλικών , καθαρά κιλά

            – Υλικά συσκευασίας

            – Δελτία ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής

            – Αυτοματοποιημένη διαδικασία ποιοτικής ανάλυσης

 • Πλήρες κύκλωμα αγορών – Πωλήσεων

            – Δελτία αποστολής – Τιμολόγια – Πιστωτικά – Μετασχηματισμοί κτλ.

            – Διαχείριση ιχνηλασιμότητας διαφόρων επιπέδων

            – Διαχείριση Barcodes & Serial Number

            – Πολλαπλές φόρμες εκτύπωσης ανά παραστατικό

            – Ειδικό κύκλωμα απαλλακτικών Φ.Π.Α.

 • Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι – Ενδοδιακινήσεις
 • Διαχείριση Αναλωσίμων
 • Τραπεζικοί λογαριασμοί

            – Καταθέσεις – Αναλήψεις

            – Τραπεζικά έξοδα – Τόκοι

            – Εξοφλήσεις  επιταγών σε τραπεζικούς λογαριασμούς

 • Λοιποί Λογαριασμοί

            – Δικηγόροι – Πιστωτές – Διάφοροι

            – Προσωπικό

            – Πιστώσεις – χρεώσεις

            – Καρτέλα – Εισπράξεις – Πληρωμές

 • Εμβάσματα
 • Λοιπά παραστατικά Εσόδων Δαπανών
 • Γενική Λογιστική

            – Ισοζύγια – Περιοδικές ΦΠΑ – Καταστάσεις ΜΥΦ

            – Αυτοματοποιημένη και απλουστευμένη συμφωνία εμπορικού με λογιστική

            – Ημερολόγια – Καρτέλες

            – Δυνατότητα για Τήρηση βιβλίων και Β’ Κατηγορίας

 • Ξένο Νόμισμα

            – Υποστήριξη συναλλαγών σε ξένο νόμισμα – Καρτέλα συναλλασσομένου σε Ξ.Ν.

            – Υπόλοιπα σε Ξ.Ν.

Ετικέτες και γενικά εξειδικευμένες εκτυπώσεις με ένα απλό κλικ

            – Εκτύπωση ετικετών από όλα τα κυκλώματα της εφαρμογής

            – Επιστολόχαρτα για επιστολές σε πελάτες προμηθευτές

            – Στοιχεία ειδών αποθήκης

 • Παρτίδες
 • Διαδικασίες Import Export δεδομένων από και προς  λογιστικά φύλλα (excel)
 • Πλήθος εκτυπώσεων (αναφορών)

            – Οικονομικές καρτέλες Συναλλασσομένων

            – Ημερολόγια Κινήσεων Συναλλασσομένων

            – Καρτέλες ειδών αποθήκης

            – Ισοζύγια πελατών προμηθευτών

            – Ισοζύγια αποθήκης
            – Στατιστικές Πωλήσεων – Αγορών

            – Αναλυτικές εκτυπώσεις Πωλήσεων – Αγορών ανά Είδος και μέγεθος

 • Δυνατότητα για Custom Reports (εξειδικευμένες ανά πελάτη αναφορές)
 • Εξειδικευμένες εκτυπώσεις για επιχειρήσεις εμπορίας νωπών

            – Όλες οι εκτυπώσεις υποστηρίζουν laser και κρουστικούς  εκτυπωτές και εξάγονται σε όλα τα γνωστά formats (excel , pdf , txt , html , word , csv )

 • Ειδικές αναφορές Pivot για την ενημέρωση σας με τον πλέον εξελιγμένο τρόπο με απλές διαδικασίες Drag n Drop